Differenciálás, viselkedésrendezés az óvodában

A képzés résztvevői olyan speciális pedagógiai elméleti és módszertani ismeretekkel ismerkedhetnek meg, amelyek elősegítik az egyéni eltérések felismerését, a differenciált fejlesztés alkalmazását.

A továbbképzés ideje: 2016. május 05-06-07.

A továbbképzés helyszíne: Budapest

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:

Olyan speciális pedagógiai elméleti és módszertani ismeretek nyújtása, amelyek elősegítik az egyéni eltérések felismerését, a differenciált fejlesztés alkalmazását. Hozzájárulnak a beilleszkedési problémák komplex értelmezéséhez, a viselkedésrendezés pedagógiai eszközeinek bővítéséhez.

A program tartalmának rövid ismertetése:

Az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáját két területen szükséges speciális ismeretekkel bővíteni, a gyakorlati nevelőmunka új kihívásaira tekintettel.
E két feladatkör:
• a gyermekek egyéni fejlődésbeli eltéréseire épülő differenciált fejlesztés, amelyet viszonylag magas létszámú gyermekcsoportban szerveznek,
• továbbá a családokban sokasodó problémák következményeként, a normál intellektusú, nehezen beilleszkedő, magatartási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztése.

I. témakör:
• Az 1. tematikus egységben a differenciáló pedagógia fogalomrendszerét, értelmezését ismerik meg az óvodapedagógusok, előadás módszerével, amely kiegészül beszélgetéssel és vitával.
• A 2. tematikus egységben az egyéni eltérések megismerésének szabályait, módszereit, a családi háttér kedvezőtlen hatásait rendszerezik, az iskolaérettség szocializációs problémáinak tapasztalatai alapján. Az előadás módszere mellett vitára is van lehetőség.
• A 3. tematikus egységben a differenciált tevékenységszervezéssel, a kooperatív tanulással, a tevékenységek, feladatok differenciálásával, technikai eljárásokkal ismerkednek meg az óvodapedagógusok előadás és gyakorlás módszerével.

II. témakör:
• Az 1. tematikus egységben a viselkedés (magatartás) rendezéshez szükséges optimista szemlélet, komplex problémaközelítés érdekében az alapfogalmak rendszerével egészítjük ki az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáját. Fejlesztjük elemzőkészségüket, a magatartás tüneteinek és kiváltó okainak feltárása érdekében. Megismerik a láncreakciókat, a problémák multikauzális jellegét.
• A 2. tematikus egységben a viselkedés, magatartás rendezés általános elveit, koncepcióját, a problémás viselkedés megítélésének szabályait, a tevékenységekben, társas kapcsolatokban felismerhető jelzéseket előadásban, csoportmunkában, a tapasztalatokra építve rendszerezik, gyakorolják a konfliktuskezelést.
• A 3. tematikus egységben az előadások mellett csoportmunka formájában a viselkedés, magatartás rendezésének lépéseivel, technikáival ismerkednek meg, és gyakorolják azokat.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők két (minimum 5-5 gépelt oldal) tanulmányt írnak:
a) Egy differenciáló tevékenység (“foglalkozás”) tervezetéről
b) Valamint esettanulmányt készítenek egy nehezen beilleszkedő gyermek magatartásáról, a tünetekről, a feltételezhető kiváltó okokról és a rendezésre tett javaslatról.

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.

Részvételi díj: 55.000 Ft