A JÖVŐ BÖLCSŐDÉJE MÁR MOST VAN! – Minőségi változás a gondozónői szerepkörtől a kisgyermeknevelői, pedagógusi szerepkörig

Az utóbbi években a kisgyermeknevelő-képzésben és a családok igényében olyan nagymérvű változások következtek be, melyekre úgy érezzük, egy továbbképzés keretén belül reagálni szükséges.

A gyermekgondozóból kisgyermeknevelővé vált személy nemcsak névbeli változást kell hogy jelentsen, hanem egyfajta szakmai megújulást is magával kell hogy hozzon.

 

A bölcsődéknek mindig arra kell reagálnia, amit a társadalmi igények diktálnak. Felkészültnek kell lenni, éppúgy a kisebb gyermekek gondozására, mint a nagyobb gyermekek nevelésére, az eltérő fejlődésütemű gyermekek integrálására. A bölcsődei rendszer, mint legtöbb szabályozott rendszer, nem tud eléggé rugalmasan reagálni az éppen aktuális elvárásokra. Ez vonatkozhat a bölcsődei struktúrára, az egyes szervezetekre éppúgy, mint a kisgyermeknevelő személyére.
A továbbképzésünkön összehasonlítunk hazai és a külföldi mintákat, jó gyakorlatokat. Segítséget nyújtunk abban, hogy a fenntartói, szülői és a vezetői oldalról érkező kihívásokra adekvát személyiségbeli és a képesítési változásokkal legyen képes reagálni a résztvevő.

Helyszín Budapest
Időpont 2016. november 09, 16, 23, 30, 2016. december 07.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Minősített szociális továbbképzés – 30 kreditpont

Sokszor tapasztalható, hogy bölcsődéskorban a természetes fejlődési ütem az egészséges gyermekek esetében is többször visszaesésekkel, megtorpanásokkal megy végbe. Ehhez szükséges a kisgyermeknevelő oldaláról olyan képzettség és rálátás, amelynek birtokában mindezt nemcsak észreveszi, a legtöbbet tudja tenni a gyermekek egyéniségének fejlesztése és kibontakoztatása érdekében.

 

A továbbképzési program főbb pontjai:
A kisgyermekellátás fejlődésének íve a kezdetektől napjainkig a gondozás-nevelés tükrében * A mai magyar kisgyermekellátás jellemzői * Női szerepek, családi életciklusok * Kitekintés a környező országok kisgyermeknevelésére; igénybevétel, módszerek alkalmazása * Hazai és külföldi minták összehasonlítása, jó gyakorlatok értelmezése, a hazai gyakorlatban történő bevezetés lehetőségei * Kihívások és elvárások rendszere. Stabilitás és változás * Személyiségtípusok és szakmai szerepkörök * A bölcsődei munka etikai elemei * Szakmai portfóliókészítés menete * Én-erők feltárása, érzelmi források, mozgósítható energiatartalékok * A gondozott gyermekek fejlődése a mai kor tükrében; fejlődés, fejlődésbeli elmaradások, fejlődés támogatása * Gondozónőből kisgyermeknevelővé válás * A sikeres bölcsőde „titka”

Jelentkezés

A * -al jelölt mezők kitöltése kötelező.

Számlázási adatok


Értesítési adatok (az itt megadott elérhetőségen keressük Önt a rendezvénnyel kapcsolatban)


Tanúsítvány adatokA Kiadó fenntartja a jogot, hogy a rendezvény helyszínét, az előadókat és az időpontot az előzetesen közöltekhez képest megváltoztassa. Az Előfizetőnek joga van jelentkezését az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül lemondani, ha a Kiadó a konferencia, továbbképzés megrendezésében jelentős változást (helyszín, előadó, időpont) hajt végre. Ebben az esetben a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a már befizetett részvételi díjat az Előfizetőnek 30 napon belül visszautalja. Ha a Kiadó az eredetileg általa meghirdetett feltételeket változás nélkül fenntartja, az Előfizetőnek a konferencia, továbbképzés előtt 5 munkanappal történő lemondása 50%-os fizetési kötelezettséget von maga után. Az Előfizető a konferenciát, továbbképzést megelőző 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. Lemondást a Kiadó csak írásban fogad el, amely annak Kiadó által történő visszaigazolásával válik érvényessé.
Adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kiadó termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatban megkeressen az általam megadott elérhetőségeken.