Sárospatakon óvodai dajkát keresnek a Carolina óvodába

Carolina Óvoda és Bölcsőde – Sárospatak

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Carolina Óvoda és Bölcsőde – Sárospatak

1 fő óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.21. – 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek ellátásában, gondozásában való részvétel, valamint takarítási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Középfokú képesítés, dajka szakképesítés,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         dajkai munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Carolina Óvoda és Bölcsőde – Sárospatak címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Sárospatak Város Honlapja – 2017. június 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu