Dajkát keres a budapesti Táltos óvoda

Táltos Óvoda – Budapest                        

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Táltos Óvoda dajka munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1124 Budapest, Lejtő út 41.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka feladatok ellátása – gyermekgondozás, takarítás

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, dajka,
  •       erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, magyar állampolgárság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mónika nyújt, a 061 319 30 51 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Szabó Mónika részére a ovodavezeto.taltos@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu