Pályázat az Egészségértés Díjra

A pályázat célja, hogy feltérképezzük és a közvéleménnyel megosszuk a legjobb egészségértést fejlesztő programokat.
Az egészségértés azt jelenti, hogy a betegek, illetve a laikusok mennyire képesek egészségügyi kérdésekben tájékozódni, egészségügyi információkhoz hozzájutni, a kapott információkat megérteni és felhasználni. A jobb egészségértés ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az egyén a saját egészségével, betegségével kapcsolatban megfelelő döntéseket tudjon hozni.

Pályázók köre:
Az Egészségértés Díjra pályázhat minden Magyarországon tartózkodó magánszemély, természetes és jogi személy, civil szervezet és állami szerv.
Pályázati kategóriák:
– Egészségügyi és oktatási intézmények
Bármilyen egészségügyi intézmény (pld. kórház, rendelőintézet, több szakmás orvosi rendelő, gyógyszertár, egyetemek által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.
– Egészségügyi szakemberek
Bármilyen egészségügyi szakember (háziorvos, szakorvos, gyógyszerész, szakápolók, védőnő, más egészségügyi végzettségű szakember) által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.
– Betegszervezetek
Betegszervezetek által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.
– Társadalmi, állami és gazdálkodó szervezetek
Bármilyen társadalmi, állami és gazdálkodó szervezet által szervezett, az egészségértést támogató projekt (pl.: egészségügyi programok, applikációk, honlapok, pályázatok, kiadványok stb.). A betegszervezetek külön kategóriában indulnak.
– Újságírók
Bármilyen Magyarországon elérhető médium számára dolgozó újságíró vagy újságírók egy csoportja, akik írásaikkal segítik a hazai egészségértés fejlesztését.

 
Beküldendő munkák:
A beküldendő pályázati anyag három részből áll:
1. Nevezési lap:
A nevezésnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot, melyet elektronikus úton Word (.doc) formátumban kell beküldeni.
2. Projekt leírás:
Ez a dokumentáció segíti a projekt pontos megértését és megismerését. A dokumentációt Word (.doc) formátumban várjuk, max. 5000 karakter lehet. A nevezéshez tartozó online anyagok, weboldalak, blogok, közösségi oldalak, valamint a projekthez kötődő videók linkjeit rövid magyarázattal szintén egy Word (.doc) formátumú dokumentumban kérjük felsorolni.
3. Kiegészítő anyagok:
Például a tervezési dokumentációk, sajtóközlemények, kreatív anyagok, mérési, kutatási és kiértékelési dokumentumok – csatolhatók .pdf, .doc, .jpg, .tiff, .avi .mp4 vagy .mpg formátumban.
Hiányosan kitöltött nevezési lap esetén a nevezés érvénytelen!
A pályázati anyag nem tartalmazhat más személy részére szerzői jogi oltalom alá eső művet – kivéve, ha a jelen pályázati kiírás feltételei egyebekben teljesülnek – illetve egyébként jogszabályba, így különösen egészségügyi jogszabályba ütköző tartalmakat.
A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött dokumentumok és az azokban megjelölt szellemi alkotások és szerzői művek (pl. weboldalak, videók stb.) saját szellemi termékei, vagy ezek tekintetében egyébként rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok tekintetében az AIPM részére további felhasználási engedélyt adjon. Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályázati anyagok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályázati anyagok jelen pályázati kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná.

 

Beküldési határidő: október 15.

 

A részletes leírást ITT OLVASHATJA EL.

 

 

 

Forrás: pafi.hu