Álláslehetőség Pilisborosjenőn

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékenységközpontú német nemzetiségi programmal, vegyes életkorú csoportokkal működő óvodánkba várjuk gyermekszerető óvodapedagógus jelentkezését.
.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló szelvény), iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrécsné Gruber Krisztina nyújt, a 0626336013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Metzlerné Kutvölgyi Eszter részére a ovodavezeto@pilisborosjeno.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ruhapénzt, caffetéria juttatást, valamint távolsági bérlet 100%-os térítését tudjuk még nyújtani

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 4.

 

http://www.workania.hu/allas/pilisborosjeno-mesevolgy-ovoda/O3179464