A Kispesti Bóbita Óvoda óvodai dajkát keres

 

Kispesti Bóbita Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kispesti Bóbita Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1193 Budapest, Csokonai utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka munkakörrel kapcsolatos feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középiskola/gimnázium, dajka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Euro-pass jelentkezési lap; motivációs levél; erkölcsi bizonyítvány, érvényes egészségügyi alkalmasság, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benkőné Sipos Erika nyújt, a 06-1-357-93-14 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Benkőné Sipos Erika részére a bobita@ovoda.kispest.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu