Kosdi Csoda-Vár Óvoda keresi óvodapedagógus kollégáját

Kosdi Csoda-Vár Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kosdi Csoda-Vár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2612 Kosd, Eőszi Lőrinc tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkakör ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
  •       óvodapedagógus munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  •       Szakmai önéletrajz
  •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
  •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Kosdi Csoda-Vár Óvoda címére történő megküldésével (2612 Kosd, Eőszi Lőrinc tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/közigállás-ó/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  •       Elektronikus úton Horváthné Szacskó Henrietta részére a ovoda@kosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu