Óvodapedagógust keres az Isaszegi Bóbita Óvoda

Isaszegi Bóbita Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Isaszegi Bóbita Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2117 Isaszeg, Vadász utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a helyi pedagógiai programnak megfelelően, 3-7 éves gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
  •       Bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       A tevékenységközpontú nevelési program ismerete és a benne eltöltött szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata, amennyiben rendelkezik egészségügyi kiskönyvvel, annak másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kiss Márta óvodavezető nyújt, a 06-28-495-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Vadász utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Szabóné Kiss Márta részére a bobitaovi@citromail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.