Sok dolog változott a kisgyermekgondozók vizsgakövetelményeivel kapcsolatban

A 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet számos területet érint. Megismerhetjük a tanfolyamok tematikáját és a tantárgyakat is. Mindenképp érdemes alaposan végigböngészni, mi most csak a vizsgára vonatkozó részt emeljük ki:

 

8. §

(1) A  szóbeli vizsgán – a  bölcsődei dajka tanfolyam kivételével – a  résztvevő szóbeli gyakorlati feladatot old meg tételhúzással, továbbá részt vesz egy egyéni vagy csoportos záróbeszélgetésen.

(2) Bölcsődei dajka tanfolyam esetén a  szóbeli vizsga az  1.  melléklet A) része szerinti szóbeli, valamint gyakorlati feladatokból áll.

(3) Szóbeli vizsgára az bocsátható, aki a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak

a) elméleti oktatás esetén legalább a 90%-át,

b) az 1. melléklet A) rész V. fejezet 5. pontja, B) rész II. fejezet 6. pontja, illetve C) rész IV. fejezet 5. pontja szerinti gyakorlati oktatás esetén annak 100%-át teljesítette.

 

 

A modulok teljesítéséről írásban és gyakorlatban történő számonkérés.

I. Modul: A bölcsődei nevelés, gondozás feladatai a bölcsődei dajka tevékenységében

1. vizsgafeladat: A 0–3 éves korú gyermek fejlődésének életkori sajátosságai. A bölcsődei tevékenységformák jellemzői. A gondozás alapfogalmai, egészségügyi feltételeinek megteremtése. Egészséges életmódra nevelés.

Időtartam: 30 perc

Formája: írásbeli

 

2. vizsgafeladat: A bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás. Részvétel a  gondozási feladatok ellátásának segítésében. A  kisgyermeknevelő segítése a  gyermekfelügyeletben levegőztetésnél, a  gyermekek ellátásával kapcsolatos eszközök előkészítése.

Formája: gyakorlati

 

II. Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében

1. vizsgafeladat: Az egészségmegőrzés feladatai a  bölcsődében. Fertőző betegségek felismerése, elsősegélynyújtás. Tennivalók betegség, baleset esetén, a balesetmegelőzés feladatai. Gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tálalása, kezelése. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a  bölcsődei élet során. A  munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos munkajogi ismeretek. A bölcsőde szervezete mint munkahely.

Időtartam: 30 perc

Formája: szóbeli

 

2. vizsgafeladat: Takarítási feladatok ellátása, kisgépek kezelése. Az  egészségügyi, higiénés, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok betartása.

Formája: gyakorlati

 

A teljes EMMI rendeletet itt olvashatja el:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17149.pdf

 

Ha szeretne tájékozott maradni a közoktatást érintő jogi szabályozás változásáról, nagy segítséget nyújthat kiadványunk, a Joggyakorlat a közoktatásban. Évente 6 alkalommal házhoz jönnek a legfrissebb rendeletek, érthető formába öntve.

 

Joggyakorlat a közoktatásban