Az Egerági Táltos Csikó Óvoda óvodapedagógust keres

Egerági Táltos Csikó Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egerági Táltos Csikó Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 20 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7763 Egerági Táltos Csikó Óvoda, Szabadság tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása: a 3 – 7 éves korú gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel. Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Óvodapedagógus,
  •       Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Jó szintű gyermekszeretet, rugalmasság, csapatmunka, empátia, terhelhetőség,,

Elvárt kompetenciák:

  •       Gyermekközpontúság, csapatmunka, igényesség, jó teherbírás, segítőkészség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, oklevél másolata és egyéb végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamási Piroska nyújt, a 0672/376826 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Egerági Táltos Csikó Óvoda címére történő megküldésével (7763 Egerág, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/3321-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Tamási Piroska részére a egeragiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu