Bölcsődevezetői álláslehetőség Somogy megyében

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Százszorszép bölcsöde 36 férőhelyes

bölcsödevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Somssich P. utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, 15/1998.(VI.30.) NMrendelet 2 sz. mellékletében leírt képesítési előírások alapján,
  •       Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       kisgyermeknevelői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó szintű vezetői,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       iskolai végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóligné Szlicki Katalin nyújt, a 70/953-0398 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 826-XVI/2017. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsödevezető.
  •       Elektronikus úton Csóligné Szlicki Katalin részére a bolcsodeikozpont@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Csóligné Szlicki Katalin, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Nemeztőr sor 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: kozigallas.gov.hu