Gazdagréten dajkát keresnek

Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1118 Budapest, Törökugrató utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint, aktív részvétel a csoport életében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, Dajka képző,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Oklevelek másolata, Önéletrajz, Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánosné Szedlacsek Éva nyújt, a 06-1-246-60-13 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Jánosné Szedlacsek Éva részére a info@gazdagretiovi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: kozigallas.gov.hu