Muhi Pöttömkert Óvoda óvodapedagógust keres

Muhi Pöttömkert Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Muhi Pöttömkert Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.02.29. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3552 Muhi, Rákóczi út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkakör feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Muhi Pöttömkert Óvoda címére történő megküldésével (3552 Muhi, Rákóczi út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Egriné Seres Andrea részére a pottomkert2013@indamail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu