Győr-Moson-Sopron megyei álláslehetőség

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       magyar állampolgárság,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Láng Rita nyújt, a 06204058868 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Tápszentmiklósi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (9094 Tápszentmiklós, Fő utca 35 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Tóthné Láng Rita részére a tszm.ovi@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       http://tapszentmiklos.honlapepito.hu – 2018. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres pályázat esetén szolgálati lakást tudunk biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: kozigallas.gov.hu