Álláslehetőség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Riskó Ignác Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Riskó Ignác Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger, Honvéd utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. évi törvényben meghatározottak szerint, a helyi pedagógiai programnak megfelelően, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsiné Váczi Mónika nyújt, a 06204816357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Riskó Ignác Óvoda címére történő megküldésével (4765 Csenger, Honvéd utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •       Személyesen: Szécsiné Váczi Mónika, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger, Honvéd utca 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: kozigallas.gov.hu