Álláslehetőség Balatonalmádin

 

Almádi Magocskák Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Almádi Magocskák Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES ideje alatt. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zsilinszky út 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Helyi Nevelési Program elfogadásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Óvodapedagógus,
  •       Munkakör betöltésének feltétele: Érvényes, három hónapnál nem régebbi Erkölcsi Bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Önéletrajz, motívációs levél, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, adatok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozat,
  •       Várjuk azoknak a főiskolai hallgatóknak a jelentkezését is, akik 2018.07.15.-ig kézhez kapják óvodapedagógusi diplomájukat. Ebben az esetben utólag kell bemutatni az iskolai végzettséget igazoló okmányokat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Almádi Magocskák Óvoda címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zsilinszky utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

  •       Elektronikus úton Forgács Szilvia részére a almadiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Balatonalmádi Város hivatalos honlapja – 2018. május 15.
  •       Almádi Magocskák Óvoda hivatalos honlapja – 2018. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.almadiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: kozigallas.gov.hu

Kép: Áron Kovax