A számítógép fejlesztő hatása kisgyermekkorban

Az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére több mint 4000 óvodás gyermek szülőjének bevonásával reprezentatív felmérést készítettek az óvodás korú gyermekek számítógép használatáról.

A felmérés a gyerekek családjának számítógépes ellátottságát, a gyerekek számítógéphasználatát és annak szülői megítélését járta körül. A vizsgált időszakban a vizsgálatba bevont családok 39 százalékának volt számítógépe. Válaszaikban a szülők több mint fele tartotta helyesnek azt, hogy óvodás korú gyermeke számítógépet használjon. Noha az ilyesfajta felmérések egzakt eredményeket többnyire nem adnak, de hasznos iránymutatással mindenképpen szolgálhatnak, érdemes tehát közelebbről megvizsgálni az eredményeket!

Az eddigi és a folyamatban lévő szakmai kutatások egyértelműen alátámasztják, hogy a számítógép hatékonyan fejleszti az óvodás-korú gyermekek képességeit. A kutatási eredmények alapján ugyanakkor világosan látszik az is, hogy a számítógép nem megfelelő, vagy túlzott mértékű használata hátrányosan befolyásolhatja a gyermekek fejlődését.

Designed by Freepik

 

Óvodáinkban az Óvodai nevelés országos alapprogramja a Helyi nevelési programmal összhangban lehetővé teszi azt, hogy a gyermekek ismerkedjenek a számítógéppel és életkoruknak megfelelően használják is azokat. Az alapelvek szerint a korszerű technika biztosítja a fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges tanulási környezetet.

A Nemzeti alaptanterv az általános iskolák alsó tagozatán kiterjeszti az informatika oktatást az alapfokú nevelés és oktatás bevezető és kezdő szakaszára is. Az információs és kommunikációs technológiák képességfejlesztő alkalmazásával már az 1–2. osztálytól kezdve megjelenhet a digitális kompetencia a mindennapi ismeretszerzésben, tanulásban.

Kulcskompetenciák az ismeretek, készségek és attitűdök átvitető, többfunkciós készletét képviselik, melyre minden egyénnek szüksége van az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, beilleszkedéshez és munkavállaláshoz. Ezeket a kötelező iskolai oktatás, vagy képzés befejezéséig ki kell fejleszteni, és az egész életen át tartó tanulás részeként a további tanulás alapjául kell szolgálniuk.”1 A gyermekeket „fel kell készítenünk az információs kor kihívásaira; arra, hogy felnőttként élni, dolgozni, alkotni, tanulni, művelődni, szórakozni tudjanak, hogy az értékes és értéktelen információkat meg tudják különböztetni és megszerzett ismereteiket hatékonyan használhassák. El kell sajátítaniuk az információk szerzésének, feldolgozásának, tárolásának, továbbításának technikáit, meg kell ismerniük az információkezelés jogi és etikai szabalyait”.2

Informatikai nevelés az óvodában témában 2018. április 19-én tartott konferenciát a Nemzeti Pedagógus Kar együttműködésével az Oktatási Minisztérium, amely arra enged következtetni, hogy a jövőben egyre többet lesz szó a digitális kompetenciák kezeléséről az óvodákban.

 

 

 

1 Kulcskompetenciák. Oktatás es képzés itthon. http://oktataskepzes.tka.hu/gyakran_hasznalt_kifejezesk.php?subMenuId=893

2 Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára.

 

Forrás: Kisgyermekek, nagy problémák (cserelapos kézikönyv).

A fenti témában íródott 19 oldalas cikk teljes terjedelmében a kiadvány 2010. áprilisi számában jelent meg.