Adatvédelem

A RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. adatvédelmi politikájának irányelvei

Az Óvónők.hu portálunk látogatása során Ön akár tudtával és beleegyezésével, akár tudtán kívül, a számítógépek egymás közötti kommunikációja során olyan adatokat hoz tudomásunkra, melyek az adatvédelmi törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény) szerint személyes adatoknak minősülhetnek. 

Portálunkon bizonyos szolgáltatások csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztráció során Ön személyes adatokat ad meg, ám ez az adatközlés minden esetben önkéntes. A hibás adatközlésből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Portálunkhoz hírlevél szolgáltatás és automatikus e-mail értesítő is kapcsolódik azzal a céllal, hogy látogatóink e-mail formájában is értesülhessenek az aktuális hírekről, eseményekről, szakmai újdonságokról. Kiadónk tartózkodik a kéretlen e-mailek küldésétől, így Ön csak úgy válhat részesévé e-mail szolgáltatásainknak (pl. hírlevél), ha azt előzetes és önkéntes feliratkozással, e-mail címe megadásával kéri tőlünk.

A regisztráció/adatközlés során tudomásunkra jutott személyes adatait (az Ön kifejezett hozzájáruló nyilatkozata hiányában) semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, azokat szolgáltatásunk igénybevételi lehetőségeinek támogatása céljából kezeljük és dolgozzuk fel.

Az Ön által megadott adatokat kiadónk csak addig kezeli, amíg Ön erre igényt tart. Az adatok törlésére az Ön kérésére bármikor, azonnal sor kerülhet.

Kiadónk az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása technikai szempontból is biztonságosnak minősüljön. Fizikai létesítményeinkben olyan biztonsági intézkedések vannak érvényben, amelyek megfelelően védik a felhasználók adatait a megrongálódástól, a rossz szándékú felhasználástól vagy a megváltoztatástól. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatokhoz illetéktelen ne férhessen hozzá, ne tudja megváltoztatni, törölni, az adatokban sérülést okozni. Ugyanez internetes oldalunkat elérhetővé tevő szolgáltatónkra is vonatkozik, aki a tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

Kiadónk munkatársai bármikor rendelkezésére állnak, hogy az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjanak. Amennyiben úgy érzi, hogy kiadónk személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. 
Elérhetőségeink:
Címünk: 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. emelet
Ügyfélszolgálatunk: (06-1) 320-0750; 320-8632
Fax: (06-1) 349-8773
E-mail küldéséhez kattintson ide!