Általános Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek 2015
Általános Szerződési Feltételek 2015
altalanos_szerzodesi_feltetelek_2015.pdf
87.7 KiB
87 Letöltés
Részletek
Általános Szerződési Feltételek 2016
Általános Szerződési Feltételek 2016
altalanos_szerzodesi_feltetelek_2016.pdf
90.2 KiB
110 Letöltés
Részletek
Általános Szerződési Feltételek 2017.04.10
36.2 KiB
16 Letöltés
Részletek

 

I. Szerződő felek

Egyrészről a RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-260564

Képviseli: Szaniszló Szilvia ügyvezető igazgató Székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em

Telefonszám: (06-1) 320-0750, (06-1) 486-1771


Email:
E-mail küldés a Raabe ügyfélszolgálatának ide kattintva!
E-mail küldés a Klett ügyfélszolgálatának ide kattintva!

Adószám: 10805349-2-43

Számlaszám: OTP Bank Nyrt., 11786001-20137371

Adatvédelmi azonosító szám: 03007-0001

mint kiadó – a továbbiakban: Kiadó,

másrészről a megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő.

II. A szerződés hatálya

 

A jelen általános szerződéses feltételek hatálya a Kiadó által értékesített kiadványokra és szolgáltatásokra terjed ki 2017. április 10. napjától, és visszavonásig érvényes.

III. A szerződés tárgya

A szerződés tárgyát a Kiadó által értékesített/megjelentetett, a Megrendelő által megrendelt cserelapos kézikönyv és a hozzá tartozó kiegészítő kötetek, információs lapok, hírlevelek, kötött könyvek, szoftverek, CD-termék, elektronikus (online) kiadványok és szolgáltatások, továbbá konferenciák és továbbképzések képezik.

III/1. Cserelapos kézikönyv

 

A cserelapos kézikönyv egy induló alapműből, és a hozzá kapcsolódó, évi 4-6 kiegészítő, aktualizáló kötetekből áll. A Megrendelő a kiegészítő köteteket az alapmű megrendelésével térítés ellenében automatikusan megkapja. A Kiadó weboldalain feltüntetett alapmű ára nem tartalmazza a kiegészítő kötetek árát. Az előfizetés az alapmű számlázási dátumától számított egy évig érvényes, és automatikusan meghosszabbodik, amíg a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik.

III/2. Hírlevél, információs lap

 

A hírlevél vagy információs lap évi 8-12 alkalommal megjelenő, 12-16 oldal terjedelmű szakmai kiadvány. Az előfizetés a Megrendelő által választott időtartamra vonatkozik (ez lehet fél év, vagy egy év), és automatikusan meghosszabbodik, amíg az Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik.

III/3. Kötött könyv

 

A kötött (vagy ragasztott, fűzött) könyv többnyire egyszeri kiadású, hagyományos könyvformában megjelenő kiadvány. A megrendelés a Megrendelő által választott kötött könyvre vonatkozik.

III/4. Szoftver és CD-termék

 

A szoftver és CD-termék valamely digitális adathordozón (CD, DVD lemez), vagy egyéb, digitális formában elérhető módon (pl. internetről letölthető fájl formájában) megjelenő kiadvány, amely lehet egyszeri megjelenésű, vagy a Kiadó által időszakosan frissített, aktualizált. A megrendelés a Megrendelő által választott szoftverre vagy CD-termékre vonatkozik. Amennyiben az adott kiadványt – a termék leírása szerint – a Kiadó

időszakosan frissíti, aktualizálja, úgy az előfizetés a termék számlázási dátumától számított egy évig érvényes, és automatikusan meghosszabbodik, amíg a Megrendelő írásban

másképp nem rendelkezik. A kiegészítő, frissítő csomagokat a Megrendelő térítés ellenében, vagy az előfizetése keretében automatikusan megkapja/letöltheti. A Kiadó weboldalain feltüntetett ár nem tartalmazza a kiegészítő, frissítő csomagok árát.

A Kiadó szoftver és CD-termékei Windows rendszerek alatt futnak, illetve böngészhetők. A fájlok megnyitásához Microsoft Office vagy Adobe Rader program szükséges. A Megrendelő a kiadvánnyal kapcsolatos bármilyen technikai probléma esetén segítségért fordulhat a Kiadóhoz.

III/5. Elektronikus (online) kiadvány és szolgáltatás

 

Az elektronikus (online) kiadvány webes felületen keresztül elérhető, digitalizált formában megjelenő vagy letölthet ő termék és/vagy szolgáltatás lehet. Így például elektronikus (online) kiadvány a Kiadó weboldalain keresztül megrendelhető e-book (elektronikus könyv), e-hírlevél, online hírszolgáltatás stb.

A megrendelés a Megrendelő által választott elektronikus kiadványra és/vagy szolgáltatásra vonatkozik.

III/6. Konferencia, továbbképzés

 

A konferencia vagy továbbképzés a Kiadó által meghirdetett, és önállóan, vagy más intézménnyel együttműködve lebonyolított szakmai oktatás, képzés, ismeretátadás és információszolgáltatás. A megrendelés a Megrendelő által kiválasztott konferenciára vagy továbbképzésre vonatkozik. Az adott konferencia, továbbképzés pontos dátumát, időbeli ütemezését, helyszínét, az előadók megnevezését, az ellátás jellegét a konferencia vagy továbbképzés leírása tartalmazza. Amennyiben a meghirdetett konferencia/továbbképzés leírása nem tartalmaz minden adatot, úgy arról a jelentkezőket a rendezvény dátuma előtt legalább egy héttel írásban (e-mail, levél) értesítjük. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a rendezvény helyszínét, az előadókat és az időpontot az előzetesen közöltekhez képest megváltoztassa.

A Kiadó előzetesen írásban értesíti a Megrendelőt, ha a konferencia, továbbképzés megrendezésének körülményeiben jelentős változás történik. Amennyiben azonban a Kiadó

a konferencia, továbbképzés megrendezésében a helyszínnel, az előadóval, időponttal kapcsolatos jelentős változtatást hajt végre, a Megrendelőnek joga van jelentkezését az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül lemondani. Ebben az esetben a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a már befizetett részvételi díjat a Megrendelőnek 14 napon belül visszautalja.

Ha a Kiadó az eredetileg általa meghirdetett feltételeket változás nélkül fenntartja, és a Megrendelő a konferencia, továbbképzés megkezdése előtt 5, illetve 4 munkanappal lemondja részvételét, úgy köteles kifizetni a részvételi díj 50%-át. Amennyiben a Megrendelő a rendezvényt megelőző 3 munkanapon belül mondja le a konferenciát, illetve továbbképzést, úgy a teljes részvételi díjat köteles megfizetni.

Lemondást a Kiadó csak írásban fogad el. A lemondás akkor válik érvényessé, amikor a Kiadó beérkezését visszaigazolja.

IV. Szállítás

 

A Kiadó a megrendelt kiadványt a megrendeléstől számított 2 héten belül futárszolgálattal, vagy a Magyar Posta Zrt.-n keresztül juttatja el a Megrendelőhöz, az általa megadott szállítási címre. (A Kiadó előkészületben lévő termékeinél lehetőség van előrendelésre. Ebben az esetben a szállítás időpontjáról a Kiadó írásban tájékoztatja a Megrendelőt.) A futárszolgálat munkaidő alatt (08.00–16.00 óra között) keresi a Megrendelőt a szállítmánnyal. Ezért a Kiadó kéri, hogy megrendelésénél azt a szállítási címet adja meg, ahol a csomagot munkanapokon 8 és 16 óra között át tudja venni, vagy tartózkodik valaki a címen, aki ezt a Megrendelő helyett megteszi. A teljesítés tényét a kiadvány átvételét

igazoló, a Megrendelő – vagy a küldeményt helyette átvevő – által aláírt szállítólevél igazolja. A Kiadó a kiegészítő köteteket a megjelenést követően a Magyar Posta Zrt.-nek adja át a Megrendelőhöz való szállítás céljából. A Kiadó saját hatáskörén belül teljes

körűen/messzemenőkig eleget tesz a szerződésszerű teljesítésnek, azonban a kiszállítás körülményeiért felelősséget nem vállal.

A Kiadó az elektronikus (online) termékeket (például e-book) e-mailben juttatja el a Megrendelőhöz, a megrendelésében megadott e-mail címére.

A megrendelés felelőssége minden esetben a Megrendelőé.

A Kiadó csomagolási és postaköltségre vonatkozó tarifái (tájékoztató jelleggel):

 1. Cserelapos kézikönyvek rendelésénél:
  1. Alapművek esetében: 1.764,- Ft,
  2. Kiegészítő kötetek esetében: 1.200,- Ft,
 2. Hírlevél, információs lap esetében: 2.990 Ft/év
 3. Kötött könyvek, CD-k és szoftver termékek, naptárak rendelése esetén az alábbi táblázat szerinti tarifák érvényesek.
SÚLYHATÁROK SZÁLLÍTÁSI
(KG) KÖLTSÉG
TÓL IG (FT)
0,1 2 1590
2,1 3 1780
3,1 5 1965
5,1 10 2150
10,1 20 2500
20,1 25 3000
25,1 30 4400

Kivéve: Falinaptár, melynek csomagolási és postaköltsége 795 Ft.

GLS ponton történő átvétel esetén a csomagolási és postaköltség egységesen: 990 Ft. A csomagolási és postaköltségek belföldi szállításra vonatkoznak!

Személyes átvétel esetén a Megrendelő a megrendelt terméket munkanapokon 08.00–16.00 között, a Kiadó telephelyén veheti át, amelynek címe 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em. Személyes átvétel esetén szállítási költséget természetesen nem számít fel a Kiadó.

Személyes átvétel esetében készpénzes, banki előreutalás és bankkártyás fizetésre van lehetőség. A Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés (azaz a sikertelen kézbesítés) miatti újraküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik. A Kiadó a portóval, illetve utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át.

V. Számlázás, fizetés

 

V/1. Utólag fizetendő termékek és szolgáltatások számlázása, fizetése

 

Utólag – a kézhezvételt követően – is fizetendő termékek és szolgáltatások a cserelapos kézikönyvek, a szaklapok (hírlevelek), az e-bookok és bizonyos szoftver termékek.

Amennyiben a termék vagy szolgáltatás leírása nem tartalmaz más utalást, úgy a megrendelt terméket vagy szolgáltatást a szállítás/teljesítés után is lehet fizetni.

A megrendelésről szóló számlát a termékkel együtt, vagy a szolgáltatás nyújtása után önállóan küldi a Kiadó, amelyet a Megrendelő köteles a feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlíteni.

A Megrendelőnek lehetősége van a megrendelt termék, szolgáltatás ellenértékének bankkártyával történő kiegyenlítésére is, amennyiben a fizetési módnál a bankkártyás fizetést választja. Ilyenkor a tranzakció az OTP Bank Nyrt. oldalán történik. (Részletes tájékoztatónk a fizetéssel kapcsolatosan V/3. pontban)

A Megrendelő fizetési kötelezettségét teljesítheti olyan postai csekkes befizetéssel vagy banki átutalással is, amelynek a Kiadó a kedvezményezettje.

A kötött könyvek rendelése esetén, amennyiben a Meg rendelő intézmény (óvoda, iskola, önkormányzat, stb.), úgy a számlát átutalással, csekken, vagy utánvéttel lehet kiegyenlíteni. Magánszemély Megrendelő rendelése esetén a kötött könyvekre vonatkozó fizetési mód az utánvét.

V/2. Előre fizetendő termékek és szolgáltatások számlázása, fizetése

 

Előre fizetendő termékek a konferenciák, a továbbképzések, és minden olyan termék vagy szolgáltatás, ahol a leírás erre vonatkozó utalást tartalmaz. Ezen termékek és szolgáltatások körében a Kiadó a megrendelést vagy jelentkezést követően díjbekérőt vagy számlát küld a Megrendelő részére. Miután befizette a díjbekérőben vagy számlán szereplő összeget a Kiadó javára, az postai úton vagy e-mailben elküldi a megrendelt terméket a Megrendelőnek, illetve lehetővé teszi számára a szolgáltatás igénybevételét.

Előre fizetendő termékeknél és szolgáltatásoknál a Kiadó a megrendelés értékét kéri a Bankkártyás fizetési módot választva az OTP Bank Nyrt. felületén kiegyenlíteni, vagy az alábbi számlaszámra átutalni: OTP Bank Nyrt., 11786001-20137371.

V/3. Részletes tájékoztató az interneten történő bankkártyás fizetéssel kapcsolatosan

Kiadónk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruházunk oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13–19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye [CVV2, vagy CVC2]. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet:

 • Visa® (dombornyomott)
 • MasterCard® (dombornyomott)
 • American Express® (dombornyomott)
 • Elektronikus (nem dombornyomott). Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
 • Maestro® Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvé­nyesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

VI. Késedelmes fizetés vagy nem fizetés

 

Amennyiben a Megrendelő a második fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Kiadó jogosult átadni a Megrendelő megrendelésével kapcsolatos adatokat valamely kinnlevőségek behajtására szakosodott gazdasági társaságnak. A Megrendelő – jelen szerződési feltételek mellett – hozzájárul adatainak továbbításához.

VII. Elállás

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. A fogyasztó (Megrendel ő) az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amelyen az árut átvette. A fogyasztó(Megrendelő) az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a Kiadónak. Elállás esetén a Kiadó köteles a Megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő 14 napon belül visszafizetni, a termék visszaküldésének költsége azonban a Megrendelőt terheli. A Kiadó a portóval, illetve utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át.

A fentiekben hivatkozott kormányrendelet 29. § (1) pontja alapján a fogyasztó (Megrendelő) nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. C) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 4. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 5. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 6. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 7. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

VIII. Szavatosság és felelősség

 

A Kiadót hibás teljesítése esetén a polgári törvénykönyv szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Nem vállal azonban felelősséget azon hiányosságokért, amelyek a Kiadón kívülálló okokból erednek. A Kiadó nem vállal továbbá felelősséget a termék rendeltetésellenes illetőleg jogellenes használatából eredő károkért sem, így különösen a tartalomban közölt információk felhasználásából eredőkárokért. A Kiadó termékeinek tartalmát legjobb szaktudása szerint állítja össze, azonban a közölt információk nem tekinthetőek hivatalos állásfoglalásnak.

IX. Szerzői jog

 

A Kiadó valamennyi termékének – beleértve konferenciái írásos anyagait – tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a termékek tartalmát részben vagy egészben másolni, sokszorosítani, megjelentetni, értékesíteni, terjeszteni vagy más módon felhasználni.

A Kiadó elektronikus termékeinek tartalma is szerzői jogvédelem alatt áll. A megrendeléssel a Megrendelő nem a szoftver tulajdonjogát, hanem a használati jogát kapja meg a vételár ellenértékeként.

X. Tulajdonjog-fenntartás

 

A termék teljes vételárának kiegyenlítéséig a termék tulajdonjoga a Kiadót illeti.

XI. Szerződés létrejötte

 

A szerződés a termék Megrendelő általi megrendelésével jön létre. A megrendelés elküldésével a szerződés írásba foglaltnak minősül, amellyel a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi szabályt és kitételt.

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés alapján a felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Megrendelőnek a vásárlási folyamat során (a megrendelés véglegesítése előtt) lehetősége van adatainak ellenőrzésére, az abban esetlegesen előforduló hibák javítására.

A Megrendelő a Kiadó 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em címen található telephelyén érvényesítheti kifogásait.