A JÖVŐ BÖLCSŐDÉJE MÁR MOST VAN! – Minőségi változás a gondozónői szerepkörtől a kisgyermeknevelői, pedagógusi szerepkörig

Az utóbbi években a kisgyermeknevelő-képzésben és a családok igényében olyan nagymérvű változások következtek be, melyekre úgy érezzük, egy továbbképzés keretén belül reagálni szükséges.
Bővebben…

A kisgyermeknevelők szakmai problémáinak megvitatása az esetmegbeszélés módszerének segítségével

Szinte minden bölcsődei csoportban „akad” olyan kisgyermek, aki „megnehezíti” a csoport életét, működését. Aki fejtörést okoz a kisgyermeknevelőnek, hogy hogyan kezelje őt, hogyan védje a társai „érdekeit” a közösségben.
Bővebben…

VII. Országos Tanévindító Konferencia

Nélkülözhetetlen információk az új tanévre!
Készüljön a legnevesebb szakértőkkel!
2016. augusztus 24. (szerda), 10.00 – 16.00
Bővebben…

Kreatív játékötletek a kisgyermekek önkibontakozását segítő élményszerű zenei, mozgásos, alkotó tevékenységek alakításához

A személyiségfejlődésük értelmezése, az egyes pszichés funkciók fejlődésének és integrálódásának nyomon követése mellett a képzés hangsúlyos feladata érzékennyé tenni a kisgyermekekkel foglalkozókat a kreatív, spontán játékhelyzetek felismerésére, a gyermekekre adaptált interaktív játékhelyzetekbe való belemerülésbe.
Bővebben…