Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre

Egy köznevelési intézmény működtetéséhez elengedhetetlen a jogi és a pénzügyi szabályozások naprakész ismerete. A konferencia a nem állami intézményekre fókuszálva mutatja be a kötelezettségeket és lehetőségeket munkaügyi, finanszírozási és tartalmi oldalról megközelítve.

Continue reading

Mérés-értékelési alapismeretek az óvodában

A továbbképzés során a résztvevők bővítik és rendszerezik ellenőrzési, értékelési, mérési ismereteiket. Segítséget kapnak a gyermekek hatékony megismeréséhez, fejlődésének nyomon követéséhez, ezek alapján az egyéni fejlesztési tervek megtervezéséhez, az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai eljárások alkalmazásához.

Continue reading

A köznevelési intézmények értékelési, önértékelési rendszerének kapcsolata

Az ellenőrzési-értékelési rendszerben a külső értékelők felhasználják az intézmény belső értékelési, önértékelési eredményeit. A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek az önértékelés folyamatával és eszközrendszerének hatékony használatával.

Continue reading