A köznevelési intézmények értékelési, önértékelési rendszerének kapcsolata

Az ellenőrzési-értékelési rendszerben a külső értékelők felhasználják az intézmény belső értékelési, önértékelési eredményeit. A konzultációval egybekötött konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek az önértékelés folyamatával és eszközrendszerének hatékony használatával.

Bővebben…

Képességfejlesztés a Fit-Ball Tréning segítségével az óvodai-, iskolai testnevelésben és a gyógytestnevelésben

A  gyakorlatorientált képzés során a résztvevők részletesen megismerkednek azzal, milyen képességek fejleszthetők a Fit-Ball használatával, hogyan tudják élvezetesen megszerettetni a mozgást a gyerekekkel.

Bővebben…

Teljesítmény és minőség értékelés a közoktatási intézményekben

Tréningünkön megismerkedhet az egyéni és intézményi teljesítmény értékelés módszereivel,  a hatékony felkészülés lépéseivel.

Bővebben…

Jogszerű foglalkoztatás a köznevelési intézményekben, Jogszabályváltozások, aktuális munkajogi kérdések

A konferencián szakértőnk részletesen tárgyalja a januártól életbe lépő jogszabályváltozásokat, a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének feltételeit.

Bővebben…

Fitt és aktív gyerekek: Testnevelés a 21. században

Hogyan neveljünk fitt és egészséges gyerekeket? Konferenciánkon erre kaphat választ.

Bővebben…

Hogyan írjunk sikeres intézményvezetői pályázatot az óvodában és az iskolában?

 A  gyakorlatorientált tréning során  a résztvevők megismerkednek a sikeres intézményvezetői pályázatírás kritériumaival.

Bővebben…

A köznevelési intézmények finanszírozása és a köznevelés szabályozásának változásai 2015-ben

A konferencián a résztvevők részletesen megismerkednek a köznevelési intézmények finanszírozásának  és a köznevelés szabályozásának 2015-ös évi változásaival.

Bővebben…

2014.11.10. – A sikeres és hatékony intézményvezetés elvei és módszerei

A képzés  során a résztvevők a feldolgozott elméleti és gyakorlati információk segítségével  szereznek ismereteket a vezetői szerepeket és feladatokat érintő változásokról.

Bővebben…

2014.11.13. – Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben

Bővebben…

2014.11.20. – Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre

Bővebben…