Új munkaköri leírások az óvodában 1. rész

A köznevelési törvénynek a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámát meghatározó rendelkezései 2013. szeptember 1-jén lépnek hatályba. Eddig az időpontig kell alkalmazni a közoktatási törvény azon rendelkezéseit, amelyek alapján meg kell határozni a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők létszámát. Új munkakörök létesülnek, amelyek finanszírozása csak akkor lehetséges, ha a feltételek, például megfelelő csoport-, gyermeklétszám, teljesülnek.

Bővebben…

Az iratkezelés szabályai az óvodákban

Hamarosan fel kell töltenünk a portfóliónkat, azonban ahhoz, hogy ezt megtegyük, át kell tekintenünk az iratainkat. Nem csak a közelmúlt összegyűlt irathalmazát, hanem bele kell néznünk az elmúlt évek – évtizedek – munkásságának dokumentációjába is.

Amennyiben ezt a munkát elvégezzük, ragadjuk meg a lehetőséget, s vegyük sorra az iratainkat! Mit is jelent ez valójában? Írásunkban választ kapnak arra, hogyan kezeljék szabályszerűen az iratokat.

Bővebben…

Az óvoda intézményét érintő ellenőrzések 2. rész (intézmény)

Intézmény-ellenőrzésre minden nevelési-oktatási intézményben legalább ötévente egyszer, a megyei ellenőrzési terv alapján kerül sor, abban az esetben, ha:

  • az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében, és
  • legalább egyszer sor került vagy az intézmény-ellenőrzés során sor kerül az intézményvezető ellenőrzésére is.

Bővebben…