Az ombudsman szerint romolhatnak a jövő nemzedékek életfeltételei, ha az óvodai és iskolai nevelésben nem jelenik meg kellő súllyal a környezettudatosság. Szabó Máté az érintett miniszterekhez fordult – közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

A közlemény szerint Szabó Máté alapjogi biztos a Környezettudatosság a nemzedékek közötti igazságosság alapja című vizsgálatában azokra a kérdésekre kereste a választ, hogyan jelenik meg a környezeti nevelés a közoktatásban és a Nemzeti alaptantervben, eléri-e a célját a gyakorlatban, illetve felnőtt-e már olyan generáció, amely az elődeinél környezettudatosabb módon él. A vizsgálat mögött az ombudsmannak az a meggyőződése áll, hogy a jövő nemzedékek érdekében tudásalapú társadalmat kell teremteni, hiszen megfelelő ismeretek és információk nélkül sem a társadalom, sem a döntéshozók nem tudják megvédeni a természeti erőforrásokat – jegyezték meg. A jelentés megállapította, hogy a Nemzeti alaptanterv és az óvodai alapprogram megadja annak a lehetőségét, hogy minden gyermek kapjon környezeti-fenntarthatósági nevelést. Megvalósításuk azonban végső soron a pedagógusokon múlik, mert a helyi pedagógiai tanterveket az adott oktatási-nevelési intézmény határozza meg. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a pedagógusképzésben a jelölteket felkészítsék a környezeti nevelés módszereire is – hangsúlyozták a jelentés kivonatában. 

A közleményben azt írták: a vizsgálat rámutatott, hogy hiányzik a kifejezetten a környezeti nevelésre vonatkozó stratégia és intézkedési terv, a zöldóvoda és ökoiskola választásának szélesebb körű lehetősége, és nincs megfelelő szakmai fórum sem. Az alapjogi biztos ezért az érintett minisztereknek egy tárcaközi bizottság felállítását javasolta, az a jelentésben bemutatott szempontok alapján előkészítené a környezeti nevelés átfogó stratégiáját, intézkedési és végrehajtási tervét is. A jelentés teljes szövege a http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201300676.pdf oldalon olvasható.

[product id=”338″ sku=””]