2010. január 16-án indítjuk (két napos) tanfolyamunkat, melyet célzottan óvónők felkészítésére dolgoztunk ki azzal a céllal, hogy megtanítsuk nekik az óvodás korú gyermekek hangképzési folyamatainak megfelelő irányítását (csoportos foglalkozás keretében), mellyel a beszédhibák nagy része megelőzhető! Most már az óvónők kezében is van kulcs… 

Mindannyian halljuk és tapasztaljuk, hogy az iskolások beszédértése, kiejtése drámaian romlik, szókincsük egyre szegényebb. Azt is tudjuk, hogy a logopédusok túlterheltek, mert olyan nagyszámú a súlyosan beszédhibás gyerek, hogy gyakran a középsúlyosak már nem is jutnak fejlesztéshez. 

Az is megdöbbentő tény, hogy rendszerint nagycsoportos korban végzik a beszédfejlesztést, pedig a legeredményesebb a kis- és középsős korcsoporttól kezdődően. A hibás beszéd majd pontatlan írást, és helytelen gondolkodást (beszédértési zavart) okoz. Pedig van megoldás! Kidolgoztunk és bevezettünk óvónők felkészítésére egy olyan módszert, ami korcsoportokra lebontva és a hangokat tíz csoportra osztva, tíz hónap alatt a legeredményesebben alakítja, javítja a beszédet a gyermek alapvető “működését” is figyelembe véve – játékosan! 

A tanfolyamon részt vevők az oktatóanyagon kívül a díjnyertes “Világgá megyek”társasjátékot kapják meg ajándékba, mellyel a magyar mesevilág elemeit is felhasználva tudják kamatoztatni a tanultakat.

További információk és jelentkezés: http://www.ovisulinet.hu