Az irodalom megszerettetésére csak az a pedagógus képes, aki maga is szereti az irodalmat. A saját lelki egyensúlyunkra gyakorolt pozitív hatásán túl ezért is fontos fejlesztenünk irodalmi műveltségünket.

A tanversektől az esztétikai élményig

Az irodalomba való beavatás a mondókákkal kezdődik. A kisgyermekek az első három életévükben szinte csak népköltészeti alkotásokkal találkoznak. Az óvodába kerülve a gyermekek számára kitárul a műköltészet varázslatos kapuja, mely a folklór mellett sok-sok új csodát, mókát, kacagást és élményt tartogat. A gyermek fejlődésével erősödik a ritmus iránti érdeklődése, és ez kiterjed a mondókákra, versekre, dalokra egyaránt.

Ahhoz, hogy egy óvodapedagógus biztonsággal tudjon válogatni a gyermekek számára is esztétikai élményt nyújtó alkotások közül, ismernie kell a gyermekek versszeretetének pszichológiai, esztétikai és pedagógiai alapjait is.

A gyermek és a vers kapcsolata

Ha a népi gyermekverseket vizsgáljuk, akkor is számos példát találunk arra, amelyekben a felnőtté válás szokásait tanulja gyermek. Miért is vonnánk meg a gyermekköltészettől azt a jogosultságot, hogy a ritmusérzék javítása, az anyanyelv biztos használatának erősítése mellett olyan értékeket is megerősítsen a gyermekben, mint például hogy az állatok és a növények is ugyanolyan érző lények, mint mi, vagy a gyengébbek segítségre szorulnak.

A gyermekversek segítségével igen kifinomult formában éreztethetjük meg a gyermekkel az élet szépségét es árnyoldalait egyaránt.

Kérdőíves kutatás a mai magyar gyermekversekre vonatkozóan

Azok az óvodapedagógusok, akik a klasszikus gyermekirodalmi alkotásokon nőttek fel, első hallásra idegenkedve fogadják az utóbbi években jelentkező újszerű versformákat, amelyekben az olvasói elvárásokkal ellentétesen működtetett rímek, poénok, csattanók játsszák a főszerepet.

Első hallásra, hiszen a kérdőívekből az is kiderült, hogy a válaszadók 60%-a egyik verset sem hallotta még, teljesen ismeretlenek voltak számukra.

Viszonylag kevés tehát azoknak a száma, akik teljes nyitottsággal fogadták volna be a modern gyermekköltészet gyöngyszemeit. Hogyan lehetne ezt a kört bővíteni?

Javaslatok a mai magyar gyermekversek népszerűsítésére

Hasznos lehet olyan olvasókörök, klubok létrehozása, amelyekben pedagógusok, szülők találkozhatnának egymással közös vers- és mesehallgatás, kötetlen beszélgetés, élménymegosztás céljából.

A megzenésített versek jól hangsúlyozzák azok mondanivalóját, érzésvilágát. Ezáltal a vers értéke is növekszik, hiszen a költői és zenei esztétikum egymásra találásával erősödik a vers művészi hatása, gondoljunk csak Gryllus Vilmos megzenésített verseire.

Emellett a pedagógusok és a könyvtárosok szorosabb együttműködésére lenne szükség ahhoz, hogy a pedagógusok könnyebben felfedezhessék és óvodai gyakorlatukban kamatoztathassák a valóban értékes, kortárs gyermekirodalmi kincseket.