Korrigálták az óvodapedagógusok munkaidő beosztásának szabályozást, ugyanis amennyiben a pedagógus-munkakörre vonatkozó általános szabályokat alkalmazták volna, vagyis, hogy munkaidő 20 százalékát szabadon használhatták volna fel, akkor még egy nevelőtestületi értekezleten való részvételt lehetett volna elrendelni a 32 óra közvetlen óvodai foglalkozás megtartását követően.

Az érintett szakmai szervezetek javaslatára tekintettel indokolt, hogy az óvodapszichológusok, iskolapszichológusok foglalkoztatása – a korábbi szabályozáshoz hasonlóan – pedagógus-munkakörben történjen szeptember 1-jét követően is. 

A módosítás tartalmazza azt is, hogy a pedagógusok besorolásakor a szolgálati idő számításánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályait kell alkalmazni. A nemzeti köznevelési törvény 2011-ben elfogadott eredeti – még hatályba nem lépett – rendelkezése szerint az előmenetelnél kizárólagosan a pedagógus-munkakörben eltöltött időt lehetett volna figyelembe venni. Ez adott esetben azt jelentette volna, hogy a érintetteknek több éves, esetleg évtizedes más munkakörben eltöltött ideje is elveszett volna. Rendezik továbbá a középfokú végzettséggel rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak illetményének megállapítását is. A módosítással felhatalmazást kap a kormány, hogy – az óvoda kivételével – a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők körét és kötelező létszámát, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét, finanszírozott létszámát rendeletben állapítsa meg.[product id=”344″ sku=””]

[product id=”334″ sku=””]