1. Munka gyes mellett

Kérdés

Ha egy munkavállaló gyes mellett szeretne visszajönni dolgozni, akkor köteles-e a munkáltató az eredeti helyére visszavenni? Ha erre nem köteles, és másik munkahelyet ajánl fel részére, az eredeti munkabérnél lehet-e kevesebb a felajánlott bér?

 

Válasz

A munkakör a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, amely csak közös megegyezéssel módosítható [Mt. 45. § (1) bek.; 58. §]. Ez akkor is irányadó, ha fizetés nélküli szabadságról tér vissza a munkavállaló, gyermeke egyéves kora után, a gyes továbbfolyósítása mellett [Cst. 21. § (1) bekezdés]. A munkáltató tehát felajánlhat másik munkakört, de azt a munkavállaló nem köteles elfogadni.

Ilyen esetben is rendelkezésre áll a munkáltató számára a Mt. 53. §-ában biztosított lehetőség, miszerint a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben is foglalkoztatni, amelynek időtartama naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg (ettől a felek megállapodásukkal térhetnek el). Továbbá a munkáltatónak, ha annak feltételei fennállnak, lehetősége van a működésével összefüggő okból felmondással megszüntetni a munkahelyére visszatérő munkavállaló munkaviszonyát (Mt. 66. §): így például akkor, ha a munkavállaló által betöltött munkakör megszűnt. A Mt. 65. §-a (3) bekezdésének c) pontja csak a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot sorolja fel a felmondási tilalmak között, a gyesben való részesülés ténye tehát önmagában nem zárja ki a jogszerű munkáltatói felmondást. Ha viszont a munkavállaló elfogadja a felajánlott munkakört, akkor ahhoz kapcsolódóan a munkabér összegét is közös megegyezéssel lehet módosítani.

(Munkaügyi levelek 2014. 05. 19.)

(Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária)

[product id=”344″ sku=””]