1. Felmentési idő nyugdíjazás előtt

Kérdés

október 7. napjától vagyok élelmezésvezető egy óvodában. Március 16-án voltam 62 éves, és még 183 nap szükséges a teljes nyugdíjazásomig. Ebben az esetben jár-e nekem a négy hónap felmentési idő, amit nem kell ledolgoznom?

Válasz

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll [Tny. 18. § (2) bek.] A kérdésben szereplő adatok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt az 1952-ben született kérdező a 62. életév betöltését követő 183. napon éri el [Tny. 18. § (1) bek. b) pont], az 1976 óta fennálló jogviszonyra figyelemmel pedig a szükséges húszéves szolgálati idővel már rendelkezik, így az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz még az szükséges, hogy a fenti feltételek fennállásakor biztosítotti jogviszony, azaz esetünkben a közalkalmazotti jogviszony ne álljon fenn.

A közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetheti a közalkalmazott lemondással, kéthavi lemondási idővel [Kjt. 28. § (2) bek.] vagy a felek közös megegyezésével is, a felek akaratától függően akár azonnali hatállyal is. A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Kjt. 30. § (1) bek. d) pont]. Nyugdíjasnak minősül a közalkalmazott, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik [Mt. 294. § (1) bek. ga) alpont]

A munkáltató azonban nem köteles felmentéssel megszüntetni a közalkalmazott jogviszonyát, a jogszabály csak a lehetőségét adja meg, hogy erre hivatkozással felmentést közöljön. Ugyanakkor javasoljuk, amennyiben a nyugdíjra jogosultság feltételei fennállnak, kezdeményezze a munkáltatónál, hogy felmentéssel szüntesse meg a közalkalmazotti jogviszonyt. Ha a munkáltató az erre irányuló kérését teljesíti, akkor Önt felmentési idő is megilleti, melynek tartama a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől függően alakul. Harminc évet meghaladó közalkalmazotti jogviszony esetén a hatvannapos felmentési idő  hat hónappal meghosszabbodik [Kjt. 33. § (2) bek. f) pont]. A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. Ennél hosszabb időre is mentesítheti döntésétől függően a munkáltató, de azt csak a felmentési idő felére köteles megtenni. Kiemeljük továbbá, hogy a munkavégzés alól a közalkalmazottat – a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban – a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni [Kjt. 33. § (3) bek.].

A fentieken túlmenően fontos lehet: amíg az öregségi nyugdíjkorhatár elérése esetén a munkáltató nem köteles felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt, még a közalkalmazott erre irányuló kérése esetén sem, addig a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a nő a negyvenéves szolgálati idő elérésével válik jogosulttá öregségi nyugdíjra [Tny. 18. § (2a) bekezdés a) pont], és az ehhez szükséges feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi [Kjt. 30. § (4) bek.]. Ebben az esetben a munkáltató nem mérlegelhet, a közalkalmazott erre irányuló kérésére köteles felmenteni.

(Munkaügyi levelek 2014. 05. 19.)

(Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária)

[product id=”334″ sku=””]

Kategória: Egyéb