Jövő szeptember elsején lép életbe a megújuló óvodai alapprogram, eddig az időpontig kell módosítani és jóváhagyatni az óvodák pedagógiai programjait az új alapprogramban foglaltakkal összhangban

Az államtitkárság közleménye szerint az óvodai nevelés új, országos alapprogramja biztosítja, hogy az óvodai nevelésben részesülő valamennyi gyermek ugyanazon alapelvek, feltételek, szakmai követelmények mentén sajátíthassa el mindazokat a képességeket és ismereteket, amelyek alkalmassá, éretté teszik az iskolai évek megkezdésére.
Az alapprogram a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez igazodva biztosítja, hogy valamennyi gyermek óvodai nevelése azonos alapelvek, feltételek, szakmai követelmények alapján történjen. Az óvodai nevelés legfőbb célja, hogy fejlessze azokat a képességeket, továbbadja mindazt az ismeretanyagot, amelyekre az iskolába lépéshez szükség van – emelték ki.
Kitértek arra is, hogy az óvodai nevelőmunkában fontos annak a tevékenységközpontú szemléletnek a megerősítése, amely támogatja a gyermek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását, és – egyéni adottságaira is figyelemmel – azoknak a képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik őt az iskolai életre való felkészülésben.