2013. november 7-én a bodajki Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája a NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatásával óvodai tehetséggondozó programot valósított meg. Szakmai beszámoló a bodajki Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája a NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatásával lezajlott óvodai tehetséggondozó programról.

Projekt címe: „TÖRPE- OVI TEHETSÉGNAPOK”

A pályázat kódja: NTP-OTM-MPA-12-013

A program címe: „Törpe-Ovisok” Óvodai Tehetségfesztivál

Helyszín: Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája (8053 Bodajk Ady Endre utca 2.)

Időpont: 2013. november 7.

Időtartam: 09:00-12:00

A MEGVALÓSULT RÉSZLETES PROGRAM

09.00-09.10 
A rendezvényt ünnepélyes megnyitotta: Ruskó Sándorné (Margitka)

09.10-11.00 
Ének-zene, Mesemondás, Versmondás, Néptánc kategóriában a benevezett gyermekek bemutatják a műsorukat.  

A gyerekek díjazására a szakmai zsűri értékelését követően kerül sor.
Díjak:    Oszkár a kistigris fejlesztő füzetcsalád színezői (RAABE Kft.)

11.00-11.30 
Rajzkiállítás ünnepélyes megnyitása Ruskó Sándorné (Margitka)

A gyerekek díjazására a szakmai zsűri értékelését követően kerül sor.
Díjak:    Oszkár a kistigris fejlesztő füzetcsalád színezői (RAABE Kft.)

11.30-12.00 Vendéglátás


A RENDEZVÉNY CÉLJA VOLT:

 „Törpe-Ovisok” Óvodai Tehetségfesztivál” című programmal célunk az volt, hogy térségünkben, hagyományőrző jelleggel, a tehetséges óvodásgyermekeknek egy fesztivált hozzunk létre, melynek alkalmával kibontakoztathatják a képességeiket és megmutathatják a szülőknek, pedagógusoknak, hogy milyen képességekkel rendelkeznek. 
Fontos volt számunkra, hogy ezen a rendezvényen együtt vegyenek  részt a pedagógusok és a szülők annak érdekében, hogy a szülők további segítséget, támogatás kapjanak, hogy a tehetség ígéretes gyermekük fejlesztéséhez. 
Fontosnak tartjuk,  hogy a kreativitást támogassuk már kora kisgyermekkortól. A program kiemelt célja volt, hogy rávilágítson arra, hogy a szülők és a pedagógusok együttműködése lehet csak a záloga a tehetséges gyermekek felfedezésének.  
A fesztivál fontos célja volt, hogy a nyilvánosságot tájékoztassa a térségi óvodák tehetséggondozó tevékenységről. A fesztiválon fellépő gyerekek számára a nyilvánosság biztosításával esélyt kívánunk adni arra, hogy, mint tehetségígéreteket felfedezzék

A rendezvényen valamennyi gyermek ajándékot (díjat) kapott: RAABE Kft. Oszkár a kistigris fejlesztő füzetcsalád színezőit. 

http://www.felvesznek.hu/oszkar-kistigris 

A tehetségfesztiválunkon 33 fő gyermek, 20 fő szülő (önkéntes), 18 fő óvodapedagógus vett részt.
Tehetség-fesztiválunkat a bodajki Zengő Óvodával közösen tartottuk. A két óvoda gyermekeinek munkáiból rajzkiállítást szerveztünk. A kiállításon 74fő gyermek rajzát állítottuk ki!
A Cica csoportban vártuk a Zengő Ovisokat. Körben ülve helyezkedtünk el, hogy a gyermekek is jól lássák egymást. 
Vezető Óvónő Ruskó Sándorné köszöntötte a jelenlévőket, s máris kezdetét vette a „fesztivál”.
A Törpe-Ovis Cica csoportos gyermekek kezdték dallal, mesével, tánccal. Őket követte a Kismadár csoport gyermekeinek bemutatója. A Zengő Óvodások körjátékokat játszottak, énekeltek. Majd a Katica csoportosok következtek, végül a Kisegér csoportos gyermekek mutathatták meg, hogy milyen ügyesen felkészültek erre az alkalomra: verseltek, meséltek, táncoltak.
A produkciókat szabadon adhatták elő a gyermekek. Minden „kis tehetségígéretes” előadását megtapsoltunk.
A tehetség-fesztivált az ajándékok kiosztásával és a vezető óvónő záró-, megköszönő beszédével zártuk.
Minden résztvevő kisgyermek emléklapot kapott, és a következő ajándékokat: Oszkár a kistigris foglalkoztató füzet, gumis rajzgyűjtő mappa (a bodajki polgármester felajánlásából), és a Törpe-Ovis óvó nénik által készített hűtő mágnes.
Az apróságok nagyon örültek az ajándékoknak.
Ezt követően közösen megtekintettük a Katica csoportban berendezett rajzkiállítást, majd a Kismadár csoportban megvendégeltük a meghívottakat.
A gyerekek jóízűen falatoztak együtt beszélgetve, nevetgéltek. A süteménynek külön örültek.
E rendezvényünkre a szülők nagy elismeréssel szóltak tehetséggondozó munkánkról. 

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája
Nevelőtestülete