Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 1. Október

Adatszolgáltatás a KIR-STAT-ba     határideje: október 15.

Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók a következők:

 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 25. § (3)–(4) bekezdései alapján valamennyi köznevelési intézményt statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
 • Az adatszolgáltatás szabályait a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza.
 • A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az intézmény csak és kizárólag akkor tesz eleget, ha az internetes adatgyűjtő programban a „kész adatok átadása” típusú hibavizsgálat kritikus hibajelzés nélkül lefut, illetve ezt követően sor került az adatátadásra.
 • A papír alapú adatküldés nem támogatott, erre kizárólag az Oktatási Hivatal engedélyével kerülhet sor.
 • Az adatok hitelesítését a KIR Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja, ezért szállítólevél, illetve egyéb postai küldemény megküldésére nincs szükség.
 • Az internetes adatgyűjtési program olvasási joggal a projekt lezárását követően is elérhető lesz.

Fontos kiemelni, hogy jogutód nélküli intézménymegszűnés esetén az adatszolgáltatás a fenntartó, jogutóddal történő megszűnés vagy átalakulás esetén pedig a jogutód intézmény kötelezettsége.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9/A § (1) bekezdésének b), illetve c) pontjaiban foglaltak értelmében a megyei, fővárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki gondatlanul a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, vagy a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az előírt határidőre teljesíti.

 • A közzétételi lista frissítése a változásoknak megfelelően október 15-ig.
 • Az intézmény weblapján közzétett óvodai dokumentumok (pedagógiai program, házirend, SZMSZ) frissítése a törvényi előírásoknak megfelelően.
 • A csoportnaplók elkészítésének, tartalommal való kitöltésének ellenőrzése.
 • Az oktatási év beindítása, a hetirend, a napirend és a heti oktatási terv adminisztrációjának csoportonkénti ellenőrzése.
 • A HH és a HHH gyerekek névsorának aktualizálása az új gyerekekre, és a változásokra való tekintettel.
 • Az SNI gyerekek szakvéleményeinek begyűjtése, ellenőrzése október 15-ig.
 • Az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek fejlesztésére igényelhető kiegészítő állami normatíva felhasználásához az érintett szülők nyilatkozatainak összeszedése.
 • Nevelés nélküli munkanapok kijelölése és kifüggesztése.
 • Csoportonként a szülői értekezletek lebonyolítása.
 • A gyerekek képesség szerinti felmérése, a felmérőlapok kitöltetése.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 63. §-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, de minimum évente két alkalommal a mérések után tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti.

 • Az óvodai fejlesztőprogramban részt vevő gyermekek kiszűrése, megnevezése. Az oktatásért felelős miniszter által kiadott program szerinti egyéni fejlesztési terv alapján, elsősorban HHH gyerekek részére. (Ez a felmérés számít a gyerek első értékelésének.)
 • Az óvoda vezetője felveheti az óvodai fejlesztő programba azt a gyermeket is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a gyermek hátrányos helyzetűnek minősül. Az így felvehető gyerekek létszáma azonban nem haladhatja meg az adott csoportba felvett, óvodai felkészítésben részt vevő gyermekek létszámának tizenöt százalékát.
 • A vezető ellenőrző munkájának ütemezése havi bontásban, a szakmai ellenőrzés megkezdése.
 • Az Egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése.
 • A 2014-es év normatívaigénylésének módosítása (csak lemondás), a normatívafigyelő táblázat alapján.

[product id=”348″ sku=””]