A   Játékország Óvoda – Pilis  pályázatot hirdet óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai, szakmai feladatok (Nkt. előírásai alapján), Tanügyi igazgatási adminisztratív teendők, Egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekcsoport és az intézmény érdekében, Pedagógiai program elfogadása és alkalmazása, Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Óvodapedagógus,
  •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  •         Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló szakirányú oklevél
  •         Egyéb végzettséget igazoló iratok
  •         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Játékország Óvoda – Pilis címére történő megküldésével (2721 Pilis, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •         Személyesen: Sztyehlik Gyöngyi, Pest megye, 2721 Pilis, Rákóczi út 42. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag tanulmányozása után szükség szerint személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 21.

[product id=”348″ sku=””]