Az alábbi játékos térbeli mozgásos feladatokat, ha az idő még engedi, a szabadban  is végezhetjük.

Az általános térben való mozgás gyakorlásakor fontos, hogy a kisgyermek számára átlátható tereket használjunk. Ha terembe kényszerülünk, és 26–30 gyerekünk van, akkor érdemes két csoportra bontani őket. Udvaron a létszámhoz illeszkedő térnagyság szükséges.Minden gyermek elfoglal egy-egy előre elhelyezett karikát. (Szükséges eszköz: 1 db karika/fő)

1. Mindenki lassan, sétálva induljon el a kis szigetéről. Keveredjetek, kavarodjatok! Tapsra próbáljátok megtalálni a saját szigeteteket! Vigyázzatok, ne ütközzetek össze egymással!
2. Most próbáljatok gyors séta közben keveredni, kavarodni! Fontos, hogy ne ütközzetek össze senkivel. Akik véletlenül összeütköznek a társukkal, azok változzanak jégszobrocskává az ütközés pillanatában. A szobrok csak akkor olvadhatnak fel és mehetnek tovább, ha azt mondom: HOPP.

 A következő feladatok előtt szedjük össze a karikákat, azokra már nem lesz szükség.

3. Lassú futás közben keressetek magatoknak egy új, saját helyet úgy, hogy ne zavarjátok egymást! Próbáljátok az egész termet kitölteni, ne maradjanak nagy, üres helyek sehol! Tapsra mindenki fagyjon meg jégszoborrá, és közben nézzen körbe, hogy maradt-e nagy, üres hely a teremben!
4. Ugyanez lesz a feladat picit gyorsabban futva. Nagyon figyeljetek, hogy senkinek ne ütközzetek neki!(A futás lehet egyre gyorsabb a feladatok során.)
5. A következő játékban figyeljetek, hogy lassú futás közben mindig üres területeket keressetek, és fussatok oda!(Érdemes időnként megállítani a feladatot, és közösen megbeszélni, hogy az adott pillanatban hol is vannak üres területek.)
6. Képzeljétek el, hogy a kezetekben van egy labda, és azzal szaladtok. Tapsra álljatok meg! Keressetek magatoknak egy üres területet, és dobjátok oda a láthatatlan labdát! Ha odadobtátok, lassan fussatok utána, és kapjátok el a pattanás helyén! Most keressetek egy másik üres területet és dobjátok oda, majd kapjátok el!…
7. Lassan fussatok keresztül-kasul a területen. Futás közben keressetek magatoknak üres területeket! Ha sikerül, akkor ugorj be a területre, és tapsolj egy nagyot!

 Ha lassú mozgások közben biztonságosan, egymás zavarása nélkül tudnak haladni a gyerekek, akkor érdemes nehezíteni a feladatokon. A nehezítés történhet a sebesség növelésével, a mozgásforma változtatásával (például szökdelés, oldalazva haladás), irányváltoztatással valamilyen jelre, zavaró eszközök szétszórásával, párban vagy csoportban mozogva, eszköz felhasználásával, valamint a terület szűkítésével, több terület közötti mozgással.

8. Miközben lassan futtok a területen egymás zavarása és ütközés nélkül, én folyamatosan szűkíteni fogom a játékteret. Jól figyeljetek, hogy a játéktérről ne lépjetek ki!( Az a feladatunk, hogy az egyik sarokból indulva folyamatosan és lépésenként szűkítsük a teret. Érdemes a kar meghosszabbítására műanyag rudat vagy karikát használni. Ahogy a tér csökken, tudatosítsuk a gyerekekben, hogy a sebességüknek is csökkennie kell, hiszen csak így tudják a játékot ütközés nélkül játszani.)

Végül egy optimálisan szűk területen megy tovább a játék, ahol még lehetséges az ütközés nélküli haladás. Állítsuk meg a játékot, és alakítsunk két csoportot!

9. Az egyik csoport változzon át épületekké, a másik csoport pedig városi autókká. Az autók feladata, hogy próbálják kerülgetni az épületeket. A cél, hogy szűk területeken, térbeli akadályokat figyelembe véve, ütközés nélkül kerülgessétek egymást.(Körülbelül egypercenként történjen szerepcsere!)C3_1_02 terben feladat
10. Most egymással szembe fordulva sorakozzon fel a két csapat a játéktér két átellenes oldalán (alap-, vagy oldalvonal, ha jelölve van)! Képzeljétek el, hogy a városban minden jelzőlámpa sárgán villog, ezért minden autó egyszerre akar egy híd túloldalára menni! Tapsra lassan haladva induljatok el egymással szemben! Úgy kell elhaladnotok egymás mellett, hogy ne legyen ütközés! Elérve a játéktér túlsó oldalát, forduljatok ismét a másik csapattal szembe!(Nehezíthetjük a feladatot, ha időben eltolva indítjuk egymással szemben a két csapatot.)C3_1_03 terben feladat2

(Forrás: Testnevelés, testmozgás)

[product id=”348″]