Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 1. November
 • A következő év bér- és dologi költségvetésének tervezése, előkészítése.
 • A munkáltatói dokumentumok rendezése, a változások folyamatos vezetése.
 • A nyugdíjazás ütemezése a következő évre, akinél aktuális az előzetes nyugdíjkiszámítás, kérelmének elküldése a Nyugdíjbiztosítás Igazgatóságába.
 • Jubileumi jutalom tervezése 2015-re.
 • Törzsgárdajutalom tervezése 2015-re.
 • Vezetői ellenőrzések, az óvónők számára a házi hospitálásokon látottak kielemzése.
 • Értekezlet összehívása a szülői munkaközösség (SZMK), illetve az óvodaszék részére. Az éves terv elkészítése és ismertetése.
 • Óvodáztatási támogatáshoz a rendszeres óvodába járási igazolások megküldése a fenntartó számára (I).
 • A bérmaradvány összegének ellenőrzése, egyeztetése a gazdálkodással megbízott szervvel, kiadása.
 • Az esetleges törvényi változások követése, feldolgozása.
 • A 2015-es év normatíva igénylésének elkészítése az októberi statisztika alapján.