A Csicsergő Óvoda– Budapest XIV. kerület pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1149 Budapest Fráter György tér 12 (4 csoportos óvoda)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai diploma
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű módszertani tudás, rátermettség,
 • gyermekszeretet,
 • megbízhatóság,
 • együttműködés,
 • tolerancia, empátia,
 • alkalmazkodás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • szükséges –legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • fényképes önéletrajz
 • Érvényes Eü. kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognárné Szentjóby Zsuzsanna óvodavezető nyújt, a 061 794-7828-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a frater.ovoda@chello.hu l címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes beszélgetés utáni döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 1.

[product id=”348″]