A Csicsergő óvoda óvodapedagógust keres

XXII. Kerületi Egyesített Óvoda  Csicsergő Tagóvoda  pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1222 , Vöröskereszt u. 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű Pedagógiai hitvallás, Felelősségtudat, Kreativítás,Kapcsolatteremtő késszség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz
  •         Iskolai végzettséget igazoló okiratok
  •         Nyelvvizsga bizonyítvány
  •         Nyelvvizsga bizonyítvány
  •         Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brauner Gusztávné óvodavezető -helyettes nyújt, a 06-1/207-1025/ 13 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Brauner Gusztávné óvodavezető – helyettes részére a ovodabrauner@hawk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 5.

(Forrás: kozigallas.hu)