A Dunakeszi Játszóház Óvoda vezetője óvodapedagógusi állást hirdet határozott időre, teljes munkaidőben.

Pályázati feltételek:

  • óvodapedagógusi végzettség, főiskola
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt, vagy letelepedett.

Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz, (végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatok)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának módja:

  • személyesen, (cím:2120 Dunakeszi, Barátság útja 47.)
  • postai úton (cím:2120 Dunakeszi, Barátság útja 47.)
  • e-mail-en (jatszohazovi@invitel.hu) juttathatja el.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.

Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

További információt: Madárné Kondacs Mária, intézményvezető nyújt, 27 341-206-os telefonszámon.

[product id=”348″]