Ágoston Művészeti Óvoda óvodapedagógust keres

Ágoston Művészeti Óvoda  pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.01.05.-2015.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Ágoston utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         oklevél másolata, önéletrajz elérhetőség megjelölésével

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Ágoston Művészeti Óvoda címére történő megküldésével (1032 Budapest, Ágoston utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-81/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  •         Elektronikus úton Ágoston Művészeti Óvoda részére a agoston-o@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 15.

(Forrás: kozigallas.hu)