Cseresznyevirág Művészeti Óvoda – Budapest pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírások alapján a Pedagógia Program megvalósításával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógusi,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         jártasság kézművességben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány a szakmai feladat ellátására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somodiné Kiss Terézia óvodavezető nyújt, a 243-2948 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda – Budapest címére történő megküldésével (1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014-87/810-II , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógusi.

vagy

  •         Elektronikus úton Gyarmatiné Barta Anikó óvodatitkár részére a pais-o@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 19.

(Forrás: kozigallas.hu)

[product id=”348″]