Óvodapedagógus-fejlesztőpedagógust keres a Zugligeti Óvoda

A Zugligeti Óvoda  pályázatot hirdet óvodapedagógus- fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Zalai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyerekek nevelése, egyéni fejlesztése, az azzal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Dori Márta nyújt, a 06-1-2750554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Salik Emese részére a zugligetovoda@zugligetovi.bp12ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázókkal történő személyes találkozás után értesítés

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 19.

(Forrás: kozigallas.hu)