A Budajenői Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2093 Budajenő, Kossuth Lajos utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benka Krisztina nyújt, a 06-26-371-099 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Óvoda címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Kossuth Lajos utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 221/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  •         Elektronikus úton Benka Krisztina részére a ovoda@budajeno.hu E-mail címen keresztül

vagy

  •         Személyesen: Benka Krisztina, Pest megye, 2093 Budajenő, Kossuth Lajos utca 19. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 22.

(Forrás: kozigallas.hu)

[product id=”348″]