Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 1. December
 • A december 31-ével lejáró munkaszerződések meghosszabbítása.
 • A következő év soros ugrásainak elkészítése.
 • Selejtezés, leltározás.
 • Az év végi vásárlások lebonyolítása, a készletek feltöltése.
 • A gazdasági év lezárása. A várható maradvány felhasználásának átgondolása, lekötése, áthúzódó tételként.
 • A 2015-ös költségvetési törvény és a témával kapcsolatos egyéb törvény, rendelet követése, óvodára vonatkozó tartalmának elsajátítása.
 • A decemberi ünnepségek megszervezése, lebonyolítása (Télapó, advent, karácsony).
 • A téli szünet idejére az ügyelet megszervezése.
 • Az iskolaérettség, illetve -éretlenség megállapítása az egyes tanköteles gyerekek tekintetében, az óvónőkkel, fejlesztőpedagógussal és a pszichológussal közösen.
 • A fejlesztő programban részt vevő gyermekek haladásának, fejlődésének értékelése (második)
 • Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülőjét, és indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, valamint a nevelési tanácsadást végző pedagógiai szakszolgálat képviselőjét.
 • A téli szünet miatti összevont csoportok megszervezése.
 • Az iktatókönyv lezárása, az irattár rendezése, a selejtezhető dokumentumok, anyagok megsemmisítése.