A  Bükköny Óvoda  pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Érem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvénynek megfelelően. Két műszakos munkarend heti váltással.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         óvodában eltöltött – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         anyanyelvi nevelés ill. mozgásfejlesztés területén szerzett szakirányú képesítés; ped. szakvizsga,,
  •         Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  •         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, bizonyítvány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Khoórné Rápolthy Beáta részére a info@bukkonyovi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  1. december 17-én a pályázati bizottság elbírálja a pályázatokat és döntést hoz.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 17.

(Forrás: kozigallas.hu)

[product id=”348″]