Csicsergő Óvoda – Budapest XIV. pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest Fráter György tér 12 (4 csoportos óvoda)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskolai diploma
 •         Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 •      jó szintű módszertani tudás, rátermettség,
 •      gyermekszeretet,
 •      megbízhatóság,
 •      együttműködés,
 •      tolerancia, empátia,
 •      alkalmazkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Főiskola, óvodapedagógus,
 •         szükséges –legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •         magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         fényképes önéletrajz
 •        Érvényes Eü. kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014 dec.31

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognárné Szentjóby Zsuzsanna óvodavezető nyújt, a 794-7828-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes beszélgetés utáni döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2015 január 10.

[product id=”348″]