Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 • Szakmai nyílt nap szervezése a nagycsoportokban szülőknek, tanítóknak.
 • Játszódélutánok szervezése a nyitott óvoda értelmében.
 • A farsang ünnepének megszervezése, lebonyolítása.
 • Szülői értekezlet megszervezése tanító nénikkel, az iskolába menő gyermekek szüleinek.
 • Szülői értekezlet megszervezése a kisebb gyerekek szülei számára, nevelést segítő, tanácsadás jellegű témákban.
 • A csoportnaplók féléves ellenőrzése.
 • A 2. nevelői értekezlet megtartása.
 • Az óvoda vezetőjének feladata, hogy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdekében tájékoztassa a szülőt a Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint a Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról.
 • Iskolalátogatás megszervezése a gyerekeknek.
 • A 2015-ös költségvetési alapokmány elkészítése, leadása.
 • Az iskolaérettséget megállapító orvosi vizsgálatok megszervezése.
 • Szertárrendezés, a foglalkozási eszközök rendszerezése, szükség esetén kiegészítése.
 • Az irattár rendezése, selejtezése.
 • A controlling-rendszer működtetése.

A controlling nem más, mint a tervezést, ellenőrzést és információellátást koordináló vezetési alrendszer, áttekintő, értékelő, koordináló és integráló tevékenység, a vezetési (tulajdonosi) funkció gyakorlásának eszköze. A controlling nem ellenőrzés! Ugyan vannak sajátos ellenőrzési funkciói, de a hagyományos (belső) ellenőrzési feladatokkal felruházni nem szabad. Az angol értelmezésben ugyanis irányítani, szabályozni a jelentése. Ez több is, más is, mint az ellenőrzés, de természetesen tartalmazhat ellenőrzési funkciókat is.

[product id=”344″ sku=””]