A Meseház Óvoda óvodapedagógust keres

A Meseház Óvoda – Budapest pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A Meseház Óvoda  – Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.02.02.-2018.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Őrnagy utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése. Helyi nevelési program alapján a mozgásnevelésen alapuló komplex személyiségfejlesztés, az egészséges életmód, társas együttlét szokásainak megalapozása, a család nevelés erősítése és kiegészítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Óvodapedagógus,
  •         Vegyes életkorú csoportban – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •         Jó szintű Szociális érzékenység és tolerencia, differenciáló szakmai tudás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veszelinov Ágnes nyújt, a 0614670920 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Meseház Óvoda – Budapest 1143 címére történő megküldésével (1143 Budapest, Őrnagy utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/235/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Veszelinov Ágnes részére a mesehazovoda@chello.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Veszelinov Ágnes, Budapest, 1143 Budapest, Őrnagy utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjúk a pályázatok beérkezési sorrendjében történnek. Az állás betöltéséről az óvoda vezetője dönt. A pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül tájékoztatást kapnak a pályázók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információkról a www.zuglo.hu honlapon tájékozódhat.

(Forrás: kozigallas.hu)