Német nemzetiségi óvodapedagógust keresnek

A Kelenvölgyi Óvoda  német nemzetiségi óvodapedagógust keres.

 

A Kelenvölgyi Óvoda-Kindergarten IN Kelenvölgy a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Kecskeméti József utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3-7 éves korú gyermekek magyar-német kétnyelvű nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, német nemzetiségi pedagógus,
  •         Nemzetiségi nevelésben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Erkölcsi bizonyítvány, német nemzetiségi diploma

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehi Mariann, Závotiné Reisner Anita, Zargaran-Prostyák Erika nyújt, a 424-8072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Kelenvölgyi Óvoda-Kindergarten IN Kelenvölgy címére történő megküldésével (1116 Budapest, Kecskeméti József utca 11-15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2014 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Csehi Mariann részére a kelenvolgyi.ovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30.

(Forrás: kozigallas.hu)