A Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet   óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 111/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyermekek óvodai nevelése. Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola,
  •         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  •         egyéni fejlesztésben, logopédiában szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  •         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, fejlesztő pedagógiai, logopédiai képesítés,
  •         tapasztalat a fejlesztő pedagógiaába – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         oklevél másolat ,Önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya nyújt, a 06-20-97-96-804, vagy 06-1-323-12-95 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 111/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya részére a gyne.puha.ibolya@gyerekviragovoda.jik.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 111/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 19.

[product id=”348 “]